Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας

Παρακαλούμε, πριν προχωρήσετε στην αγορά ενός προϊόντος να ελέγξετε πολύ προσεχτικά τα χαρακτηριστικά του και να βεβαιωθείτε ότι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας.

Σας ενημερώνουμε ότι oι φωτογραφίες των προϊόντων τα απεικονίζουμε με την μέγιστη δυνατή πιστότητα,  παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρχει μικρή απόκλιση της φωτογραφίας με το φυσικό προϊόν λόγω παρουσίασής  του σε οθόνη.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν νομικά μια δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς δηλαδή  του   « αγοραστή»  και  της “ ιστοσελίδας”- 10pm.gr ο οποίος  αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της  ατομικής επιχείρησης: Ντολίτσα Ειρήνη, Α.Φ.Μ 057851837 ,  Αρ. ΓΕΜΗ : 154057203000 ,  Παλαιών λατομείων 1, Μελίσσια, τκ. 15127 , τηλ. 2111176041.

Σχετίζεται άμεσα  με την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας 10pm.gr  καθώς και κάθε άλλης μορφής μέσων όπως  κοινωνικών δικτύων,  κινητής τηλεφωνίας  ή εφαρμογής που συνδέονται έτσι ή αλλιώς με την ιστοσελίδα 10pm.gr.

Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα έχετε διαβάσει, κατανοήσει ,συμφωνείτε και δεσμεύεστε  από όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση του Δικτυακού Τόπου και θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του αμέσως.

Οι συμπληρωματικοί όροι και τα έγγραφα   που ενδέχεται να αναρτώνται σχετικά με τους όρους χρήσης, από καιρό σε καιρό  στο διαδίκτυο ενσωματώνονται ρητά εδώ με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, ενημερώνοντας την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή.

Είναι  δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Θεωρείτε δε ότι έχετε ενημερωθεί και έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Όρους και προϋποθέσεις από τη συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τη νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι φωτογραφίες και τα  γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά το “Περιεχόμενο”) και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά   ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας αδειοδοτούνται και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και από διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού της χώρας μας.

Το περιεχόμενο και τα σήματα παρέχονται στον ιστότοπο “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” μόνο για  την προσωπική σας πληροφόρηση και  χρήση.

Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και να λάβετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο αποκτήσατε κατάλληλη πρόσβαση αποκλειστικά για τη προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρήθηκαν ρητώς στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τα σήματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

(1) ‘Όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς  και ολοκληρωμένες.

(2) Θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε έγκαιρα αυτά τα στοιχεία καταχώρισης όπως είναι απαραίτητο ·]

(3) Έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

[(4) Δεν είστε κάτω από την ηλικία των 18

(5) δεν είστε  ανήλικος ή εάν είστε ανήλικος έχετε λάβει γονική άδεια για τη χρήση του ιστότοπου].

(6) Δεν θα έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, γραφήματος ή με άλλο τρόπο.

(7) Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

(8) Η χρήση  της Ιστοσελίδας από εσάς δεν θα παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθές, ανακριβές  ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και κάθε χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε τμήμα της).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να απαιτήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν διαπιστώσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή αλλιώς απαράδεκτο.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1.Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής του προϊόντος, ηλεκτρονική διεύθυνση), και δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε    τους παρόντες όρους.
2. Αφού συνδεθείτε επιλέγετε   το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Στην καρτέλα του κάθε προϊόντος ενημερώνεστε για τις προδιαγραφές τους και τον χρόνο παράδοσης. Κάποια προϊόντα μπορεί να προσφέρονται με μειωμένες τιμές και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

3.Στη συνέχεια επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής και πατάτε «Ολοκλήρωση παραγγελίας»

Εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής «πιστωτική κάρτα»   το ποσό της παραγγελίας, δεσμεύεται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης .Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του χρήστη βεβαίωση παραγγελίας ( και στην πορεία επιπρόσθετες ενημερώσεις που αφορούν την παραγγελία σας).

4.Στη συνέχεια  βεβαιώνεται η εξόφληση της παραγγελίας . Στην περίπτωση της αντικαταβολής ή της εξόφλησης με την παραλαβή από το χώρο μας  τότε η παραγγελία εξοφλείται με την παράδοση.   Εφόσον πρόκειται για αποστολή στην δική σας διεύθυνση τότε ενημερώνεστε για τον αριθμό αυτής ( Courier ) .

5.Κατά την πώληση παρέχεται νόμιμο παραστατικό- απόδειξη λιανικής.

6.Εάν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η επιχείρηση αναλαμβάνει την ενημέρωση του αγοραστή και τις περεταίρω συνεννοήσεις για την παραγγελία.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007), αλλά και οι εκδοθείσες Οδηγίες με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι αποστολές των παραγγελιών δύναται να παραδοθούν σε οποιαδήποτε διεύθυνση μας υποδείξετε. Μπορείτε να δηλώσετε την διεύθυνση που επιθυμείτε στο σύστημα καταχώρησης της παραγγελίας.

Οι παραδόσεις γίνονται μόνο με συνεργαζόμενες courier.

Με την speedex courier, την Αcs ή τις DHL, TNT, UPS για παραδόσεις απευθείας από αποθήκες εξωτερικού.

Για αγορές εντός Αττικής

 • Άνω των 100€ ο πελάτης δεν επιβαρύνεται για τη μεταφορά της παραγγελίας
 • Για αγορές μικρότερου ποσού των 100€ το ελάχιστο κόστος είναι 3,99 €  και στη συνέχεια διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο του προιόντος.
 • Οι αποστολές των δεμάτων πραγματοποιούνται μέσω των συνεργαζόμενων με εμάς εταιρειών ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί η αποστολή να γίνει με μεταφορική της δικής του επιλογής, θα πρέπει να έχει προηγουμένως μας ενημερώσει . Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν οι χαμηλές χρεώσεις που έχουμε εξασφαλίσει για σας και η πληρωμή της μεταφοράς γίνεται εξ’ ολοκλήρου από τον πελάτη.
 • Οι παραγγελίες για παράδοση εντός Αττικής εντός 4-10 εργ. ημερών  στην διεύθυνση που μας υποδεικνύει η παραγγελία.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα

 • Για τις δυσπρόσιτες περιοχές (όπως αυτές αναφέρονται στους επίσημους καταλόγους των ΕΛΤΑ) και για αγορές άνω των 100€ο πελάτης δεν θα επιβαρύνεται παραπάνω για τη μεταφορά. Για αγορές κάτω των 100€ ισχύει η χρέωση η ίδια χρέωση για όλη την Ελλάδα και υπολογίζεται στην παραγγελία.

Τι σημαίνουν οι χρόνοι παράδοσης

Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες  Οι παραγγελίες δύναται να παραδοθούν εντός Αττικής και μεταξύ 4-10 εργάσιμων  ημερών  από τη μέρα που γίνεται η παραγγελία (για παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί έως τις 14:00). Για προορισμούς εκτός Αττικής οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι (11-12) εργάσιμες, ανάλογα με την προσβασιμότητα της περιοχής παράδοσης.
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας  To προϊόν είναι διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας, ο συνήθης χρόνος παράδοσης είναι 10-15 εργάσιμες ημέρες σε προορισμούς εντός Αττικής. Για προορισμούς εκτός Αττικής οι χρόνοι παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι (16-18 εργάσιμες, ανάλογα με την προσβασιμότητα της περιοχής παράδοσης.

Με την παράδοση της παραγγελίας στην courier, σας αποστέλλεται πλήρης ενημέρωση για τον αριθμό και την πορεία της αποστολής.

 • Οι παραπάνω χρόνοι  αναφέρονται σε εργάσιμες ημέρες. (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες) και διαφοροποιούνται  ανάλογα με τις συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων.

*Δεν ευθυνόμαστε για καθυστερήσεις σε παραδόσεις που δημιουργούνται από άλλους παράγοντες όπως κακές καιρικές συνθήκες, περίοδοι εκπτώσεων ή εορτών,  ή άλλα κωλύματα από τρίτους όπως από την  εταιρία ταχυμεταφοράς ή από τον προμηθευτή.

*Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, και εφόσον μεσολολαβεί courier, σας αποστέλλουμε τον αριθμό αποστολής με τον οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ταχυμεταφοράς για την εξέλιξη της παράδοσής της. Αν πρόκειται για παραλαβή από την έδρα μας τότε ενημερώνεστε για τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας της   και ορίζεται  ραντεβού για την παραλαβή της.

*Αν και οι διαθεσιμότητες των προϊόντων ενημερώνονται καθημερινά  και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προιόντα διαθέσιμα στο χώρο μας,  δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι προμηθευτές μας δεν έχουν ενημερώσει έγκαιρα για έλλειψη ή κατάργηση των προϊόντων τους.

*Εάν υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση της παραγγελίας σας λόγω μη διαθέσιμου αποθέματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε εύλογο χρονικό διάστημα για την ενημέρωσή σας.

*Σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα ως άνω όρια και εφόσον δεν επιθυμείτε να παραλάβετε πλέον το προϊόν λόγω υπέρβασης των ως άνω χρονικών ορίων, σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας δίχως άλλο.

*Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε από την αποθήκη μας , ακόμα και αν το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο, παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 211-1176041 ή στο orders@10pm.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μπορείτε να προβείτε σε επιστροφή με σκοπό την αλλαγή του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Είναι απαραίτητο να μας ειδοποιήσετε πρώτα τηλεφωνικά είτε με mail για την πρόθεσή σας να αλλαχθεί το προϊόν   και να καταγραφεί το αίτημά σας ώστε κανονίσουμε από κοινού  τα περαιτέρω.

Μπορείτε ακόμη να  συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εδώ την σχετική φόρμα επιστροφής – υπαναχώρησης.

Προσοχή: Η επιστροφή για αλλαγή γίνεται δεκτή μόνο όταν το προϊόν είναι στην αρχική του μορφή ( είναι μέσα στη συσκευασία ,όπως ακριβώς παραδόθηκε. Δεν θα πρέπει να έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του, αφαιρεθεί τα καρτελάκια, να έχει πλυθεί, μεταποιηθεί ή φθαρεί και να περιλαμβάνει όλα τα επιπλέον αξεσουάρ που το συνοδεύουν.

Στην περίπτωση αλλαγής του προϊόντος με άλλο λόγω αλλαγής γνώμης του πελάτη, τα έξοδα  επαναποστολής  βαρύνουν τον πελάτη .

Η διαδικασία της επιστροφής γίνεται μόνο με την ίδια μεταφορική  που εστάλη αρχικά το προϊόν εκτός κι αν ζητηθεί άλλη μεταφορική από τον πελάτη οπότε  η δαπάνη επιστροφής βαρύνει τον πελάτη.

Εάν προκύψει διαφορά τιμής μεταξύ του δεύτερου και πρώτου προϊόντος  το ποσό αυτό θα καταβληθεί είτε με κατάθεση στον λογαριασμό μας είτε με μετρητά στο χώρο μας.

Αρχικά όμως ,θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη (εντός 14 ημερών)  και μετά θα προβούμε σε διαδικασία άμεσης αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Μπορείτε να προβείτε σε επιστροφή του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του.

Είναι απαραίτητο να μας ειδοποιήσετε πρώτα τηλεφωνικά είτε με mail για την πρόθεσή σας να επιστραφεί το προϊόν και να μας αναφέρετε τον λόγο,   ώστε να καταγραφεί το αίτημά σας ώστε κανονίσουμε από κοινού  τα περαιτέρω δηλαδή την αντικατάσταση ή την επιστροφή χρημάτων.

Μπορείτε ακόμη να  συμπληρώσετε ηλεκτρονικά εδώ την σχετική φόρμα επιστροφής – υπαναχώρησης.

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ 

Σε περίπτωση που προϊόν παραληφθεί ελαττωματικό ή φθαρμένο, κάνετε τα εξής:

Μας ενημερώνετε εγγράφως  με mail ,εντός 3 ημερών,  μέσω της φόρμας επιστροφής στην ιστοσελίδα μας εδώ   ή τηλεφωνικά  περιγράφοντας μας αναλυτικά το πρόβλημα ώστε να γίνει άμεση αντικατάσταση και κατόπιν μας επιστρέφετε το προιόν , το παραλαμβάνουμε .Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την αγορά του προιόντος. Στη συνέχεια ακολουθεί η άμεση αντικατάστασή του ή η επισκευή του ή η επιστροφή χρημάτων σας.   

Με το πέρας του διαστήματος των 14 ημερών,  οποιαδήποτε, επιστροφή, αντικατάσταση ή επισκευή προϊόντος γίνεται σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του εκάστοτε προϊόντος.

Η 10pm.gr εγγυάται την άμεση επιστροφή ολόκληρου του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε από  τον αγοραστή εντός 14 ημερών (αφού έχει λάβει το επιστρεφόμενο προϊόν μέσα σε αυτές τις 14 ημέρες από την αγορά του) συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης των μεταφορικών  και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν παραλήφθηκε από εμάς στην πρέπουσα κατάσταση όπως περιγράφεται πιο πάνω ή αποδείχθηκε ελαττωματικό κατά την παραδοσή του.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Εάν το εμπόρευμα που παραλάβατε δεν είναι αυτό που παραγγείλατε   θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, εντός 3 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος είτε τηλεφωνικά είτε με email. Έπειτα, μας επιστρέφετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την αγορά του και κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης λάθους, φροντίζουμε άμεσα για την αντικατάστασή του ή την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά του, συμπεριλαμβανομένων και των μεταφορικών.

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί  η  ασφαλής μεταφορά του προϊόντος προς εμάς ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά και ως εκ τούτου αδυναμία επιστροφής/αλλαγής του.

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που θέλετε για οποιοδήποτε λόγο να ακυρώσετε μια παραγγελία που δεν έχετε παραλάβει ακόμη, αυτό είναι εφικτό να γίνει μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταχώρηση της παραγγελίας σας και εντός εργασίμων ωρών του καταστήματός μας ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες ακύρωσης, ιδιαίτερα εάν έχετε προκαταβάλει το ποσό της παραγγελίας.  Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί:

– Είτε ένα ενημερωτικό email στην διεύθυνση orders@10pm.gr και κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα διευθετηθούν τα περαιτέρω.

ή  ένα τηλεφώνημα στο 2111176041 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος και έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ιδιαίτερα εάν έχετε προκαταβάλει το ποσό της παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε διατεθειμένοι να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε αίτημά σας με γνώμονα την εξυπηρέτησή σας .

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 1. Επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές αν προηγουμένως ο πελάτης δεν έχει ενημερώσει για την πρόθεσή του να επιστρέψει το προϊόν και αν αυτή συμβεί με τον πέρας των 14 ημερών που ορίζεται από την νομοθεσία.
 2. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται άρτια, στην κατάσταση που έχουν παραληφθεί από εσάς , χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές εξωτερικά εκτός κι αν το παραλάβατε ήδη ελαττωματικό.  Εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται με χρέωση παραλήπτη.

Σημείωση:  Τα προϊόντα παρουσιάζονται με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, διαφορετικές ρυθμίσεις στις οθόνες υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων μπορεί να έχουν επίδραση στην εμφάνιση των χρωμάτων των προϊόντων για το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς.

Επιπρόσθετα,  πραγματοποιώντας μία παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους πώλησης που διέπουν τις οποιεσδήποτε συναλλαγές με αυτό.

Για όλες αυτές τις διαδικασίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών στο orders@10pm.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στην 10pm.gr , μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

 1. Με αντικαταβολή – χρέωση 2.50€. Προς το παρόν δεν υποστηρίζεται σε όλες τις κατηγορίες προιόντων μας και έως του ποσού των 40€.
 2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος αναγράφεται στο αποδεικτικό της παραγγελίας σας

Αρ. λογαριασμού Alpha bank

ALPHA 290 (EUR) IBAN: GR6401401700170002002012850

Δικαιούχος : ΝΤΟΛΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Το καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμό σας και την αιτιολογία κατάθεσης που ιδανικά είναι ο αριθμός παραγγελίας σας.   Καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή με mail σε περίπτωση κατάθεσης ώστε να ενεργήσουμε γρηγορότερα.

Εφόσον η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 εργ. ημερών τότε η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα. Μπορείτε να την επαναυποβάλετε εφόσον τα προιόντα είναι διαθέσιμα.

3.Με online χρέωση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας μέσω του ασφαλούς συστήματος της everypay.

Α. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

*H ιστοσελίδα μας  δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστική σας κάρτας.  Έτσι, θα πρέπει να  καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία τους,  κάθε φορά που αγοράζετε κάποιο προϊόν από εμάς.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που είναι ειδικά εγκεκριμένες ή εγκεκριμένες από εμάς.

Ως χρήστης του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να μην:

 1. Χρησιμοποιείτε κατ΄ εξακολούθηση δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, δεν προβείτε στη συλλογή  βάσης δεδομένων ή κατάλογους χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 2. Κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή / και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα για την αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.
 3. Χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να τον διαφημίσετε ή να προσφέρετε την πώληση των αγαθών και υπηρεσιών.
 4. Παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε ή να παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή / και του περιεχομένου του.
 5. Εμπλακείτε σε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση με την Ιστοσελίδα.
 6. Εξαπατήσετε, ή παραπλανήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια για να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών,
 7. Χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα τις υπηρεσίες υποστήριξης ή να υποβάλετε ψευδή αναφορές κατάχρησης ή παραπτώματος.
 8. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιωνδήποτε εξαγωγής δεδομένων, χρήσης ρομπότ ή άλλων παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 9. Παρεμβαίνετε, να διακόπτετε ή να δημιουργείτε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στην Ιστοσελίδα ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα.
 10. Προσπαθήσετε να προσποιηθείτε άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα άλλου χρήστη.
 11. Πουλήσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 12. Να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία αποκτήθηκε από την Ιστοσελίδα για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο πρόσωπο.
 13. Χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε εμάς ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον ιστότοπο ή / και το περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή για εμπορική χρήση.
 14. Αποκρυπτογραφήσετε, να ανασυντάξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να ανατρέψετε οποιοδήποτε από τα λογισμικά που περιλαμβάνουν ή καθ ‘οιονδήποτε τρόπο αποτελούν μέρος του Δικτυακού Τόπου.
 15. Προσπαθήστε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα του Δικτυακού Τόπου που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
 16. Παρενοχλήσετε, ενοχλήσετε, εκφοβίσετε ή απειλήσετε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους συνεργάτες μας που εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας σε εσάς από οποιοδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας
 17. Διαγράψετε την σήμανση των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 18. Αντιγράψετε ή να προσαρμόσετε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
 19. Να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε (ή να προσπαθήσετε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) ιούς ή άλλο κακόβουλο υλικό, που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και την περιήγηση στην ιστοσελίδα ή να τροποποιήσει, υπονομεύσει, διαταράξει, μεταβάλλει ή παρεμποδίσει τη χρήση, τις λειτουργίες, τις λειτουργίες του ιστότοπου.
 20. Ανεβάσετε ή να μεταδώσετε (ή να επιχειρήσετε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (gifs), , cookies ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως “spyware” ή “παθητικοί μηχανισμοί συλλογής” ή “pcms”).
 21. Δυσφημίσετε, αμαυρώσετε ή να προκαλέσετε άλλη βλάβη, κατά τη γνώμη μας, σε εμάς ή και στην Ιστοσελίδα.
 22. Να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλείτε, να συμμετέχετε σε ιστολόγια,  σε μηνύματα και μπορεί να σας παράσχει την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλλετε  ή να μεταδώσουμε περιεχόμενο ή υλικό σε εμάς ή στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, γραπτών μηνυμάτων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού .

Η συμμετοχή  σας ενδέχεται να είναι ορατή από άλλους χρήστες του ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, οι τυχόν συμμετοχή ή σχόλια που μεταδίδετε μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη ιδιοκτησιακές.

Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατά παράβαση των προαναφερθέντων παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την καταγγελία ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση του Δικτυακού Τόπου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε  περιοχές στον ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια:

(1) θα πρέπει να έχετε εμπειρία αγοράς από τον  ιστότοπο.

(2) Τα σχόλιά σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητικό ύφος ή να είναι καταχρηστικά, ρατσιστικά  ή μίσους.

(3) Τα σχόλιά  σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές διακρίσεων με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική προέλευση, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία.

(4) Οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομες δραστηριότητες.

(5) Δεν πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές αναθεωρήσεις.

(6) Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

(7) Δεν μπορείτε να οργανώσετε μια καμπάνια που να ενθαρρύνει τους άλλους να δημοσιεύουν κριτικές, θετικές ή αρνητικές.

Μπορούμε να δεχτούμε, να απορρίπτουμε ή να αφαιρούμε σχόλια κατά την απόλυτη κρίση μας. Δεν έχουμε απολύτως καμία υποχρέωση να προβάλλουμε κριτικές ή να διαγράψουμε σχόλια, ακόμη και αν κάποιος θεωρεί ότι οι κριτικές είναι απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν εγκρίνονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις μας ή τις απόψεις οποιουδήποτε από τους συνεργάτες ή συνεργάτες μας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, ως επιχείρηση να:

(1) Να παρακολουθεί την ιστοσελίδα  για παραβιάσεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

(2) Να αναλάβει την κατάλληλη νομική δράση εναντίον οποιονδήποτε, που παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, την αναφορά αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου.

(3) Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρεί από την Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα ή καθ ‘οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας.

(4) Διατηρεί την ιστοσελίδα κατά τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μας ενδιαφέρει το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα μας https://www.10pm.gr/privacy-policy/ . Με τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος του Δικτυακού Τόπου χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα ευθυνόμαστε   για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση σχετική με τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να αναβαθμίσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής ή διακοπής της Ιστοσελίδας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την Ιστοσελίδα που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμολόγησης, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

 •     Οι πληροφορίες που παρέχονται για τα προϊόντα αναρτώνται   πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η επιχείρηση από τον Κατασκευαστή.
 • Για τις τραπεζικές συναλλαγές η επιχείρηση διατηρεί ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα.

Η επιχείρησή μας είναι υποχρεωμένη να επιβλέπει την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια στο περιεχόμενο της.

Δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση που:
– η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

-για τυχόν σφάλματα που μπορεί να  παρουσιαστούν σε μία τραπεζική συναλλαγή και τα για οποία φέρουν αποκλειστική  τα πιστωτικά ιδρύματα του αγοραστή.
– για μη νόμιμη χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του αγοραστή.

Η ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει σε συνδέσμους τρίτων ώστε να παρέχει άρτι πληροφόρηση στους αγοραστές.

Δεν ευθυνόμαστε  για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον αγοραστή από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στην Ιστοσελίδα για τους σκοπούς της διαχείρισης της Ιστοσελίδας, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας .

Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικές εφεδρικές αντιγραφές δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχετε αναλάβει με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και με αυτό παραιτείστε από κάθε δικαίωμα ενέργειας εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΥΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση για γραπτή επικοινωνία.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να αναθέσουμε οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις αναρτήθηκαν στις 31/01/2020.

Η τελευταία ανανέωση στους όρους και προϋποθέσεις έγινε στις 25/06/2020.